top of page
Search

Vi er blitt Miljøfyrtårnsertifisert!


Lofoten Film Collective er nå blitt Miljøfyrtårnsertifisert!


Lofoten Film Collective AS er forankret i et ideen om en bærekraftig region, og miljøtenkning er en viktig grunnstein i vår forretningsmodell. Vi har den kunnskapen og forankringen som legger fundamentet for å benytte Lofoten som innspillingssted i tråd med disse prinsippene. Vi vil levere materiale av høyeste kvalitet, samtidig som miljøtenkning og lokale forhold alltid ligger i bakhodet. Miljøtenkning og det å ta vare på Lofoten sitter i ryggraden til alle våre betrodde medarbeidere. Ungene våre skal vokse opp her. Vi gjør alle vår del for å nå målet om en bærekraftig tilværelse hver dag. Lofoten Film Collective har samarbeidsavtale med Destinasjon Lofoten og prosjektet De grønne øyene 2030 der vi jobber med bærekraftig turisme, og vi jobber for å ha samme gode målsetting for filmproduksjon som turisme. Vårt felles mål er en 60% reduksjon i utslipp innen 2030 og at Lofoten skal bli et nullutslippssamfunn. «De grønne øyene» er vår grønne vekststrategi for de neste 10 årene. Vi har et hårete mål om å kutte utslippet fra Lofoten med 50% innen 2030 og innen reiseliv med 60%, Og vi skal gjøre det med vekst. (Destinasjon Lofoten)
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 8000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.


Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.


Green Producers Club Lofoten Film Collective bruker Green Producers Clubs system som bidrar til at vi leverer klimatenking på høyt nivå på alle våre interne-, eksterne- og serviceproduksjoner. Vi har en praksis med å gjøre hver enkelt produksjon mest mulig klimanøytral. Vi har informasjon til alle i staben om de tiltakene vi ønsker for hver enkelt produksjon, og kan kjøpe klimakvoter gjennom Chooose slik at hver produksjon går i null. Slik viderefører vi tanken også til de dyktige menneskene vi samarbeider med i regionen.


30 views0 comments

コメント


bottom of page